Ngày 16/8/2020, Diễn đàn Diều Sáo Việt Nam đã được nâng cấp từ phiên bản mã nguồn cũ (4.2.5) lên phiên bản mã nguồn mới nhất hiện nay (5.6.2) của VBulletin. Hiện tất cả các dữ liệu đều vẫn được giữ...