Mình mới nghe mấy đứa bạn nói về việc ở Bắc Giang tháng trước có người đi xe máy bị dây diều cứa cổ phải đi bệnh viện và phải chữa trị gần 2 tuần mới đỡ . Anh em thả diều cần để...