Theo thông tin Group Quản lý đô thị Đà Nẵng tiện nghi xanh sạch đẹp (FB) thì khả năng sẽ có một Lễ hội Diều đẳng cấp thế giới (hoặc khu vực) với quy mô lớn hơn các địa phương khác hiện đang tổ chức.Như vậy, sự...