Về Thuỷ Nguyên thả diều cánh phẳng cùng Nam Nguyễn - Thành viên trẻ nhất của CLB Diều Hoa Phượng Đỏ. Bạn có thấy nơi đâu mà gió rất nhẹ, chỉ khoảng 8km/h mà diều sáo vẫn bay nhiều như thế này...