Video: HQDSHN làm, chơi diều trong ngày gió mùa về - Tháng 9/2015.

Nhấn vào đây để xem hình ảnh....