Gần như suốt cả tháng 8 những người chơi diều ở miền Bắc đều rất thèm bay vì đói gió, nhưng trong mấy ngày cuối cùng của tháng này gió sẽ về nhiều và mạnh hơn mặc dù có thể sẽ có mưa kèm...