Ở diễn đàn có ai biết cách làm diều xe đạp kiểu như thế này không hướng dẫn giúp nha!...