Có phải trên thế giới chơi diều nhiều nhất là các dân tộc ở phía đông và đông nam châu Á?

Người Nhật vừa chơi diều khổng lồ dây diều to bằng dây chão neo thuyền, vừa chơi diều bé
...