Đầu năm khai phong với diều bọ ba thuỳ, diều mực và diều sáo ở KĐT Việt Hưng, Long Biên:

...