Sau hơn 2 năm hôm nay mới lại có bài trong mục "Gió - Thời tiết" ... Từ chiều tối muộn hôm qua nhiều nơi ở miền Bắc đã có gió cho anh em bay diều sáo rồi, sáng sớm nay thì gió lớn ngay và...