Hình ảnh buổi đi giao lưu, học hỏi của các anh em chơi diều sáo từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định tại Thủy Nguyên - Hải Phòng cuối tháng 10/2020:


Từ trái qua phải: Lã Xuân Điệp, Đỗ Chức, Phạm Hải & Hoàng Phú.


...