Đây là một số pha hạ diều cánh phẳng kinh điển của Đỗ Đăng Đình - một trong số những người chơi diều sáo cánh phẳng giỏi nhất ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng hiện giờ. Cả chục năm chơi diều vừa...