Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), từ ngày 19 đến 23-11-2020, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm "Du lịch qua các miền Di sản văn hóa Việt Nam năm 2020",...