Câu chuyện kể về Cánh Diều Tiên do Ông Quan Hằng Cao chế tác dựa theo hình tượng chạm khắc trong một ngôi đình cổ ở Hà Nội được đăng trong chương trình Chạm khắc "Tiên" trên cánh diều Việt lần đầu dự triển lãm quốc tế - Bản tin Nông thôn...