CHƠI DIỀU
(Tác giả: Duy Thái - Bắc Giang)

Lọ mọ đêm hôm với cánh diều
Khi trời tịt gió đổ niềm yêu
Đêm đông rét mướt thu dây quấn
Ngày hạ oi nồng nhặt cánh xiêu
Bỏ
...