Trân trọng giới thiệu thơ của Nguyễn Trung Nguyên

THẢ DIỀU MÙA HẠN!

Cánh diều bay trên cánh đồng khô hạn
Mặt đất ngoằn ngoèo như dấu chân chim
Mẹ thương con những ngày nghỉ học
Niềm
...