• The Facebook Platform

DIỄN ĐÀN DIỀU SÁO VIỆT NAM

Với tuổi thơ, cái ban đầu của diều là mơ ước, những mơ ước hướng lên bầu trời với gió phóng khoáng, thứ gió khác cái gió luẩn quẩn, nhỏ mọn, chật hẹp. Bài học đầu tiên của diều là gió và mơ ước...


Bài viết của bạn

Để có được mã đăng ký dưới đây, hãy nhắn tin hoặc gọi điện tới SĐT: <b>Không chín tám 2 sáu sáu 11 ba ba</b>!