Liên hoan diều nghệ thuật Việt Nam năm 2015 khai mạc vào sáng 28/2 tại khu du lịch Biển Đông, thành phố Vũng Tàu.https://www.youtube.com/watch?v=jfHz6ptK0Dg
...