Chào mừng Xuân Bính Thân 2016, tại BR-VT sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, du...