GIÓ CỨ LẶNG - BUỒN QUÁ ĐÊ!

Bao ngày gió không về
Chôn vùi những đam mê
Diều nằm dài lê thê
Lòng người buồn tái tê…

Gió Đông ơi mau về!
Thắp...