https://www.youtube.com/watch?v=Sufzq7KYkYk

Video: Khám phá thú chơi diều nghệ thuật ở TP. Hồ Chí Minh phát sóng trong chương trình Sáng Phương Nam ngày 24/3/2015....