Cánh phẳng anh nên làm khóa lèo nữa cho diều lên bổng hơn nhẹ hơn, đỡ chao hơn đó ạ.