Cho dù bạn đang chơi diều một mình trên cánh đồng hay trên bãi biển đông người với vô số con diều đang đua tranh hãy luôn nhớ tới những quy tắc an toàn. Đó là trách nhiệm của mỗi người chơi diều văn...