Tôi đang rất háo hức cho sự kiện về diều lần này ở Hải Phòng. Chắc chắn mọi người sẽ lại có được những giây phút tuyệt vời như những năm trước được tổ chức ở Hải Phòng. Cảm ơn các bạn Hải Phòng rất...