cần nhìu ko để tui còn kiếm dt 01666882670 facebook Dũng Kò có j ket bạn nhá :>