em xin phép hỏi là giá của em nó khoảng bao nhiêu hả a @@