Mình biết có bạn gì đấy bên Gia Lâm nhận làm diều từ A - Z. Nhưng mình rất muốn tự làm một cái diều cánh cung. Vừa là tự học vừa là để hướng dẫn...