Lẽ ra nên là "Thả diều: Vui nhiều, lo ít" vì thả diều vốn là thú chơi lành mạnh, bất cứ trẻ nhỏ nào cũng đều có mơ ước được bay bổng như những cánh diều. Chơi diều cũng giúp giảm các tệ nạn xã hội,...