Trời ui, toàn là người đẹp thôi, mà có thật là các em ấy chơi diều không các bác nhỉ?