Xem xong mà nhớ lại tuổi thơ, một tuổi thơ dữ dội. hihi