Quá đẹp, quá hay! Cảnh quay cánh diều bay trên xóm làng thật là tuyệt vời! (y)