Cho e hỏi ở hnoi có bác nào có gỗ mít cho e it.e lm lại nghề cho dỡ nhnhớ.0945323416.thank