Bác chơi trội quá cơ. Để có những hình ảnh đẹp về diều thế này thì cũng kỳ công, tốn kém bác nhỉ!