Thái Bình hiện có 109 di tích cấp quốc gia, 474 di tích cấp tỉnh và 490 lễ hội lớn nhỏ, trong đó có một lễ hội khá độc đáo từ cuối thế kỷ 15 còn tồn tại đến ngày nay, Hội Sáo Đền tại xã Song An,...