Nếu bất cẩn để diều rơi, dây diều vắt ngang đường thì tai nạn rất dễ xảy ra và đều có nguy cơ gây ra thương vong cho người khác chứ không nhất thiết là dây diều của Trung Quốc. Các bạn chơi diều cần...