Lời chúc quá ý nghĩa đối với những người chơi diều cả nước. Thêm nữa là em gái cầm diều quá xinh! :x