• The Facebook Platform

DIỄN ĐÀN DIỀU SÁO VIỆT NAM

Với tuổi thơ, cái ban đầu của diều là mơ ước, những mơ ước hướng lên bầu trời với gió phóng khoáng, thứ gió khác cái gió luẩn quẩn, nhỏ mọn, chật hẹp. Bài học đầu tiên của diều là gió và mơ ước...


Lời nhắn từ diễn đàn

Vui lòng điền thêm thông tin tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm trả về gần hết dữ liệu là do từ khóa tìm kiếm của bạn chưa tốt.