Ấn Độ cấm chơi diều nhập từ Trung Quốc sau khi có nhiều người thiệt mạng vì bị dây thả diều cứng, không màu cứa cổ.

Hằng năm cứ vào dịp kỷ niệm đất nước độc lập 15-8, hàng ngàn người dân Ấn Độ rủ...