Nhìn hình ảnh những cánh diều này thật thanh bình, thư thái! Nhớ làng, nhớ quê, nhớ cánh diều, nhớ tiếng sáo, nhớ tuổi thơ!