Mình biết có bạn gì đấy bên Gia Lâm nhận làm diều từ A - Z. Nhưng mình rất muốn tự làm một cái diều cánh cung. Vừa là tự học vừa là để hướng dẫn cho con của mình cùng chơi. Nếu ai có hướng dẫn cụ thể...