Hội Quán Diều Sáo Thái Bình được thành lập ngày 2 tháng 1 năm 2014 với mục đích kết nối những người chơi diều của tỉnh Thái Bình. Hội thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu định kỳ hàng tháng để các thành viên cùng chia sẻ các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm làm và chơi diều sáo.

* Tên chính thức: Hội Quán Diều Sáo Thái Bình
* Ngày thành lập: 2/1/2014
* Số lượng thành viên: 50 người
* Hội trưởng: Anh (...) Hoàn | Hội phó: Lê Xuân Thắng
* SĐT liên hệ: 0918.721102 (Lê Xuân Thắng)
* Địa chỉ:

Một số hình ảnh của HQ DSTB và sáo diều đặc trưng: