Phóng sự "Thú chơi diều ở Thủy Nguyên - Hải Phòng" do Đài PT&TH Hải Phòng thực hiện đầu năm 2015: