Trailer clip "Người đẹp chơi diều" (bản quyền thuộc về Asia Travel & Leisure):


Bản chính thức đầy đủ của video clip sẽ được đưa lên Youtube trong thời gian sắp tới .