Nhóm các bạn chơi diều ở Kiến Thụy trong chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" - VTV3 ngày 1/8/2015 .