ĐỢI GIÓ

Có những ngày gió ào ạt là thế
Nâng cánh diều tiếng sáo của đam mê
Lại có những ngày dài lê thê
Diều nằm buồn mong đợi gió đông về…

(Hoàng Phú, 27/8/2014)