CLB Diều HPĐ cùng HQDSHN thả diều ở KĐT Việt Hưng (Quận Long Biên - Hà Nội) chiều tối ngày 15/4/2015.