Con diều khổng lồ 11 mét do 3 nghệ nhân: Lương Thùy, Đức Diều, Tuần Anh Trần cùng kết hợp với nhau làm. Chiếc diều này đã đạt giải nhất trong Hội thi Sáo Đền 2019 và tung bay trên bầu trời Thái Bình ngày 06/06/2019.