GIÓ CỨ LẶNG - BUỒN QUÁ ĐÊ!

Bao ngày gió không về
Chôn vùi những đam mê
Diều nằm dài lê thê
Lòng người buồn tái tê…

Gió Đông ơi mau về!
Thắp ngọn lửa đam mê
Cuối chiều trên triền đê
Sáo lại vang bốn bề!

(Hoàng Phú, 19/9/2016)