Diều sáo là gì? Nói đến diều sáo thì ai cũng biết đấy là loại diều mà khi thả lên sẽ có thanh âm như tiếng nhạc nhờ sức gió, nhưng thực tế về bản chất nhiều người lại không biết bộ sáo được gắn lên diều như thế nào, khi cầm vào bộ sáo không biết thổi vào đâu để có tiếng kêu...


Hình ảnh chiếc diều sáo đang bay.

Về cơ bản, bất cứ thể loại diều nào mà mang được sáo diều thì đều được gọi là diều sáo. Tuy nhiên, diều sáo là loại diều độc đáo và có từ rất lâu đời của người Việt Nam và gồm 2 bộ phận chính đó là: Diều và Sáo Diều.