Thả diều 3m95 với bộ sáo 13 theo phong cách kết hợp giữa hòa âm Thủy Nguyên và cầm còi Kiến Thụy (Sáo cái D68, cả bộ nặng 6,5 lạng) tại Đông Trù - Hà Nội.